โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

*ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ไม่มาฉีดตามกำหนดจากการจองผ่านระยองสู้โควิด.com และมีหมายเลขจองระยองสู้โควิด.com ตั้งแต่หมายเลข 1-43,000 เท่านั้น หากประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ลงทะเบียนตามฟอร์มด้านล่างนี้!

*สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนเท่านั้น!

*ระบบปิดรับจองวันที่ 24 กันยายน 2564 23.59 น.!